MonikaKRAUZE
       Copyright © 2019  Monika Krauze

Książki dla dorosłych

           (i dużych dzieci)

Wędrówki i myśli porucznika Stukułki

(powieść dokończona)

Leopold Tyrmand, Monika Dyrlica, Dagmara Klein

Wydawnictwo MG, 2016

Ta   humorystyczna   książka   została   jednogłośnie   okrzyknięta   najlepszym dokończeniem     powieści     Leopolda     Tyrmanda     w     konkursie     ogłoszonym przez      Wydawnictwo      MG,      a      objętym      patronatem      przez   Mary   Ellen   Tyrmand i   Matthew   Tyrmanda.   Warunkiem   konkursu   było   utrzymanie   stylu   literackiego autora,   a   także   zachowanie   ram   ilościowych   -   część   dopisana   nie   mogła   być dłuższa od już istniejącej. Jury   w   składzie:   dr   Tomasz      Makowski   -      dyrektor   Biblioteki   Narodowej, dr      Jarosław      Klejnocki      -      wykładowca,      pisarz,      dyrektor         Muzeum      Literatury w   Warszawie,   Rafał   Grupiński,   Piotr   Januszewicz   i   Anna   Stępniak   podkreślili bardzo wysoki poziom wszystkich nadesłanych prac.                            Część      konkursowa      powieści      wtapia      się      w      konwencję      Tyrmanda i   przenika   jego   tekst   tak,   że   Czytelnik   może   poczuć   się   zaskoczony,   (tak   jak poczuli      się   zaskoczeni   Jurorzy),      że   książkę   napisała   de   facto   trójka   autorów   - w tym każdy z innego kraju, a jeden nawet nieżyjący. Cóż,    już    Tuwim    powiedział,    że    “aby    mieć    u    czytelników    powodzenie, trzeba    albo    umrzeć,    albo    być    obcokrajowcem,    albo    pisać    perwersyjnie. Najlepszy zaś sposób to być zagranicznym, perwersyjnym nieboszczykiem”.

Białe na białym i inne opowiadania

o przygodach geofizyków z Polskiej Akademii Nauk

Monika Krauze

Wydawnictwo Rozpisani.pl  Grupa PWN, 2018

O   tej   książce   nie   można   powiedzieć   na   pewno   jednego   -   że   jest   nudna. Praca   nad   nią   była   wielką   przygodą.   Nieczęsto   bowiem   zwykły   człowiek   ma okazję     spotkać     się     z     naukowcami,     a     jeszcze     rzadziej     wysłuchać     tylu fascynujących   opowieści   z   całego   świata.   Zamysłem   autorki   było   stworzenie różnorodnych    literacko    historii    w    taki    sposób,    by    ułożyły    się    w    barwny almanach.   Niektóre   ze   zwierzeń   naukowców   stały   się   iskrą,   za   sprawą   której powstały piękne, zaskakujące swą niecodziennością opowiadania. Profesor Beata Orlecka-Sikora, dyrektor Instytutu Geofizyki PAN mówi: “Kula   ziemska   oraz   jej   historia   inspirują   i   intrygują   ludzi.   Pomyślcie   zatem   o   tej dziedzinie   wiedzy…   Tym   razem   przedstawiamy   Wam   ją   w   trochę   innym   świetle –    poprzez    niezwykłe    przygody    niezwykłych    geofizyków.    Bo    każdy    z    nich to    postać    nieprzeciętna.    Zapytajcie    spotkanego    na    swojej    drodze    geofizyka o   jego   pracę,   o   jego   misję,   a   zobaczycie   ten   blask   w   oczach.   Nie   ma   wątpliwości, że nasza praca jest naszą pasją. Jesteśmy naukowcami. Zapraszam   Was   w   geofizyczną   podróż   widzianą   oczami   innych,   w   podróż, która   może   stanie   się   inspiracją   do   wyboru   kariery   naukowej,   może   do   wyboru nauk   o   Ziemi   jako   hobby,   a   może   inspiracją   do   zwiększania   wiedzy   w   tym zakresie”.
strona autorska
fot. Magda Sakowska fot. Magda Sakowska fot. Magda Sakowska
MonikaKRAUZE

Książki dla dorosłych

           (i dużych dzieci)

Wędrówki i myśli porucznika

Stukułki

(powieść dokończona)

Leopold Tyrmand, Monika Dyrlica, Dagmara Klein

Wydawnictwo MG, 2016

Ta   humorystyczna   książka   została   jednogłośnie   okrzyknięta najlepszym      dokończeniem      powieści      Leopolda      Tyrmanda      w konkursie                                                                                  ogłoszonym przez      Wydawnictwo      MG,      a      objętym      patronatem      przez   Mary Ellen    Tyrmand    i    Matthew    Tyrmanda.    Warunkiem    konkursu    było utrzymanie    stylu    literackiego    autora,    a    także    zachowanie    ram ilościowych    -    część    dopisana    nie    mogła    być    dłuższa    od    już istniejącej. Jury   w   składzie:   dr   Tomasz      Makowski   -      dyrektor   Biblioteki Narodowej,   dr      Jarosław      Klejnocki      -      wykładowca,      pisarz,      dyrektor        Muzeum          Literatury     w     Warszawie,     Rafał     Grupiński,     Piotr Januszewicz    i    Anna    Stępniak    podkreślili    bardzo    wysoki    poziom wszystkich nadesłanych prac.                            Część      konkursowa      powieści      wtapia      się      w      konwencję     Tyrmanda   i   przenika   jego   tekst   tak,   że   Czytelnik   może   poczuć   się zaskoczony,   (tak   jak   poczuli      się   zaskoczeni   Jurorzy),      że   książkę napisała   de   facto   trójka   autorów   -   w   tym   każdy   z   innego   kraju,   a jeden nawet nieżyjący. Cóż,    już    Tuwim    powiedział,    że    “aby    mieć    u    czytelników powodzenie,   trzeba   albo   umrzeć,   albo   być   obcokrajowcem,   albo pisać    perwersyjnie.    Najlepszy    zaś    sposób    to    być    zagranicznym, perwersyjnym nieboszczykiem”.

Białe na białym i inne

opowiadania

o przygodach geofizyków z Polskiej

Akademii Nauk

Monika Krauze

Wydawnictwo Rozpisani.pl  Grupa PWN, 2018

O   tej   książce   nie   można   powiedzieć   na   pewno   jednego   -   że jest   nudna.   Praca   nad   nią   była   wielką   przygodą.   Nieczęsto   bowiem zwykły   człowiek   ma   okazję   spotkać   się   z   naukowcami,   a   jeszcze rzadziej   wysłuchać   tylu   fascynujących   opowieści   z   całego   świata. Zamysłem   autorki   było   stworzenie   różnorodnych   literacko   historii w    taki    sposób,    by    ułożyły    się    w    barwny    almanach.    Niektóre    ze zwierzeń    naukowców    stały    się    iskrą,    za    sprawą    której    powstały piękne, zaskakujące swą niecodziennością opowiadania. Profesor    Beata    Orlecka-Sikora,    dyrektor    Instytutu    Geofizyki    PAN mówi: “Kula   ziemska   oraz   jej   historia   inspirują   i   intrygują   ludzi.   Pomyślcie zatem   o   tej   dziedzinie   wiedzy…   Tym   razem   przedstawiamy   Wam   w   trochę   innym   świetle   –   poprzez   niezwykłe   przygody   niezwykłych geofizyków.                    Bo                    każdy                    z                    nich to   postać   nieprzeciętna.   Zapytajcie   spotkanego   na   swojej   drodze g              e              o              f              i              z              y              k              a o   jego   pracę,   o   jego   misję,   a   zobaczycie   ten   blask   w   oczach.   Nie   ma wątpliwości,      że      nasza      praca      jest      naszą      pasją.      Jesteśmy naukowcami. Zapraszam    Was    w    geofizyczną    podróż    widzianą    oczami innych,    w    podróż,    która    może    stanie    się    inspiracją    do    wyboru kariery   naukowej,   może   do   wyboru   nauk   o   Ziemi   jako   hobby,   a może inspiracją do zwiększania wiedzy w tym zakresie”.
strona autorska
© Copyright © 2019  Monika Krauze
fot. Magda Sakowska fot. Magda Sakowska fot. Magda Sakowska fot. Magda Sakowska